Laitoskirjastot

Aukioloaikoja ei löytynyt

Aukioloaikoja ei löytynyt

Saapumisohjeet (Matka.fi)

Puhelinnumerot
Phone icon (09) 3108 5211 / osastonjohtaja
Postiosoite
PL 4101
00099 Helsingin kaupunki
 
Aineistohaku, varaukset, omat lainat, uusiminen
http://www.helmet.fi/
Verkkosivut
http://lib.hel.fi/fi-fi/laitoskirjastot

Sosiaaliviraston, terveysviraston ja HUS:n ylläpitämässä 10 laitoksessa toimii kirjastopiste.