Aurora sjukhus patientbibliotek

Inga öppettider hittades

Öppettider denna vecka


Telefonnummer
Phone icon (09) 3106 5642 / kundtjänst
Postadress
PB 4154
00099 Helsingfors stad
 
Biblioteksgrupp
HelMet
Tillägsinformation

sist uppdaterat: 2017-08-23T00:01:14