Barn- och ungdomssjukhusets patientbibliotek

Inga öppettider hittades

Inga öppettider hittades

Telefonnummer
Phone icon (09) 4718 0680 / kundtjänst
Postadress
PB 280
00029 Helsingfors stad
 
Biblioteksgrupp
HelMet
Tillägsinformation

sist uppdaterat: 2015-01-21T10:23:24