Biblioteket vid Gårdsbacka åldringscentral

Inga öppettider hittades

Öppettider denna vecka


Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors (Visa större karta)

Hur anlända (Matka.fi)

Telefonnummer
Phone icon (09) 3106 1841 / kundtjänst
Postadress
PB 4164
00099 Helsingfors stad
 
Biblioteksgrupp
HelMet
Tillägsinformation

sist uppdaterat: 2017-07-25T00:01:14