Boken kommer

Inga öppettider hittades

Inga öppettider hittades

Telefonnummer
Phone icon (09) 3108 5214 / dejour vardagar kl. 13-15
Postadress
PB 4101
00099 Helsingfors stad
E-mail
kotikirjasto@hel.fi
 
Biblioteksgrupp
HelMet
Grundat år
1987
Tillägsinformation

sist uppdaterat: 2015-04-28T14:36:47