Östersundom barnbibliotek

Inga öppettider hittades

Öppettider denna vecka


Telefonnummer
Phone icon (09) 3108 5089 / kundtjänst (endast fredagar)
Postadress
PB 4289
00099 Helsinfors stad
E-mail
sakarinmaen_lastenkirjasto@hel.fi
Byggnad: Östersundom skola
Bygt:2005
Arkitekt:Sari Nieminen
 
Tjänster
Brädspel tjänst
Hundförbud tjänst
Biblioteksgrupp
HelMet
Grundat år
2009
Tillägsinformation

sist uppdaterat: 2018-01-23T00:01:15