IPR University Center / Immateriaalioikeusinstituutti, Kirjasto

Palvelun lisätiedot avautuvat linkkiä klikkaamalla.

Kokoelma 1 palvelu

  • Instituutissa on käsikirjasto, jonka aineistoa lainataan rajoitetusti.

    Instituutin käsikirjaston aineistoa lainataan pääsääntöisesti jäsenyliopistojen tutkijoille ja opiskelijoille sekä kannatusyhdistyksen jäsenistölle.

Verkkopalvelu 1 palvelu

  • Oikeustapaustietokanta OIKKU sisältää tiivistelmiä suomalaisten tuomioistuinten immateriaalioikeutta koskevista ratkaisu

    OIKKU-tietokannassa on tiivistelmät hovioikeuksien, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden 2000-luvun ratkaisuista, osin myös vanhemmista, sekä kaikki instituutissa olevat skannatut tapaukset 1979-1998. Tietokannassa on jonkin verran myös tekijänoikeusneuvoston lausuntojen ja työsuhdekeksintölautakunnan ratkaisuiden tiivistelmiä. Tiivistelmiä ja ratkaisutekstejä saa käyttää ei-kaupallisiin tarkoituksiin, mutta lähde ja tekstien epävirallisuus on mainittava. Kopioita varsinaisesta ratkaisutekstistä voi tilata instituutin tietopalvelusta tai ratkaisun antaneesta tuomioistuimesta.

    Maksuton