Suutarilan kirjasto

Palvelun lisätiedot avautuvat linkkiä klikkaamalla.

Laitteisto 6 palvelua

  • Kopior i svartvitt eller färg som självbetjäning, storlek: A4 eller A3. Ensidig kopia 0,40 €/ark, dubbelsidig kopia 0,80 €/ark. Dokument kan också scannas till e-posten eller på en minnessticka i kopieringsmaskinen. Fem avgiftsfria utskrifter med tre månaders mellanrum. 

  • I biblioteket kan du läsa inhemska dagstidningar samt utländska dagstidningar och tidskrifter i digital version med en surfplatta som är avsedd för tidningsläsning.

  • Du kan spara det scannade materialet på en minnessticka eller skicka det till din e-post. Scanningen är gratis. 

  • Energimätare
  • Dator
  • Vid kunddatorerna kan man själv skriva ut utskrifter i A4/A3-storlek. Utskrifter i svartvitt eller färg. Pris 0,40 €/ensidigt ark, 0,80 €/dubbelsidigt ark. Fem avgiftsfria utskrifter med tre månaders mellanrum. Även Papercut-självbetjäningsutskrift och mobilutskrift från kundens egen apparat. 

Palvelu 9 palvelua