Kuhmalahden kirjasto

Yhteystiedot

Osoite Postiosoite Sähköposti
Kuhmalahden kirjasto
Rautajärventie 26
36840 POHJA
Kangasala
Kuhmalahden kirjasto
36840 POHJA
xhuznynugv.xvewnfgb#xnatnfnyn.sv

Puhelinnumerot

Osasto Numero
Puhelin 040 021 4425
Oletussähköposti kuhmalahti.kirjasto@kangasala.fi