Porin pääkirjasto

Yhteystiedot

Osoite Postiosoite Sähköposti
Porin pääkirjasto
Gallen-Kallelankatu 12
28101 Pori
Pori
Porin pääkirjasto
PL 200
28101 PORI
xvewnfgb#cbev.sv

Puhelinnumerot

Osasto Numero
Pääkirjaston lainauspalvelut 02 623 4200
Pääkirjaston tietopalvelu 02 623 4210
Kirjastotoimenjohtaja 044 701 5829
Aikuisten osasto 044 701 5810
Aineiston varaaminen 044 701 5810
Hankintaehdotukset 044 701 5838
Osastonjohtaja Sari Pajunen
Kaukopalvelu henkilöasiakkaille 044 701 5810
Internet-laitteiden varaukset 044 701 5815
Kaukopalvelu kirjastoille, seutulainat 044 701 5847
Kirjastotyöntekijä Minna Kataja
Lainaustoimisto 044 701 5815
Luettelointiosasto 044 701 5838
Lasten - ja nuorten osasto 044 701 5819
Musiikkiosasto 044 701 5823
Sanoma- ja aikakauslehdet 044 701 5822
Sivukirjasto-osasto 044 701 5840
Kirjastovirkailija Eila Salmi
Tila- ja näyttelyvaraukset 044 701 5834
Oletussähköposti kirjasto@pori.fi

Henkilökunta

Nimi Työnimike Yhteystiedot
Aija Amee Kirjastonhoitaja Kirjallisuustapahtumat/Mediakasvatussuunnitelma Satakirjastoille nvwn.nzrr#cbev.sv 044 743 5607
Heikki Erkinaro Kirjastonhoitaja urvxxv.rexvaneb#cbev.sv
Maiju Harju Vastaava kirjastonhoitaja znvwh.unewh#cbev.sv 044 701 5828
Kirsi-Marja Heikkinen Kirjastovirkailija xvefv-znewn.urvxxvara#cbev.sv
Marianne Helander Kirjastovirkailija znevnaar.urynaqre#cbev.sv
Satu Hollman Kirjastovirkailija fngh.ubyyzna#cbev.sv
Hannele Huhtanen Kirjastovirkailija
Maarit Jantunen kirjastonhoitaja znnevg.wnaghara#cbev.sv
Minna Juhola Kirjastonhoitaja zvaan.whubyn#cbev.sv
Satu Järvi Kirjastovirkailija fngh.wneiv#cbev.sv
Nina Järviluoma Kirjastonhoitaja avan.wneivyhbzn#cbev.sv
Merja Kalliomäki Palveluvastaava Asiakaspalvelu zrewn.xnyyvbznxv#cbev.sv
Minna Kataja Kirjastovirkailija Maakuntien kaukopalvelu zvaan.xngnwn#cbev.sv 044 701 5847
Olli Ketola Kirjastovirkailija byyv.xrgbyn#cbev.sv
Satu Koivukari Kirjastovirkailija fngh.xbvihxnev#cbev.sv
Kaija Koivula Kirjastovirkailija xnvwn.xbvihyn#cbev.sv
Pertti Lahdenmäki Tietopalveluvirkailija creggv.ynuqraznxv#cbev.sv
Marja Luukkonen kirjastovirkailija tapahtumat znewn.yhhxxbara#cbev.sv
Päivi Marjamäki Kirjastovirkailija cnviv.znewnznxv#cbev.sv
Riitta Mäkinen Kirjastovirkailija evvggn.znxvara#cbev.sv
Elina Nikola Palveluvastaava ryvan.avxbyn#cbev.sv 044 701 5872
Elise Nuotio Informaatikko ryvfr.ahbgvb#cbev.sv
Till Paala Informaatikko gvyy.cnnyn#cbev.sv 044 701 5892
Sari Pajunen Palveluvastaava Kokoelmapalvelut fnev.cnwhara#cbev.sv
Arja Palonen Kirjastonhoitaja
Marketta Pennanen-Virhiä Kirjastonhoitaja znexrggn.craanara-iveuvn#cbev.sv
Anne Pihl Kirjastovirkailija naar.cvuy#cbev.sv
Pirjo Pitko Kirjastonhoitaja cvewb.cvgxb#cbev.sv
Tarja Puodinketo Kirjastonhoitaja gnewn.chbqvaxrgb#cbev.sv
Ulla Salminen Kirjastovirkailija hyyn.fnyzvara#cbev.sv
Henry Salminen Vahtimestari urael.fnyzvara#cbev.sv
Vesa Taimi Informaatikko irfn.gnvzv#cbev.sv 044 701 5891
Päivi Taipalmaa Kirjastovirkailija cnviv.gnvcnyznn#cbev.sv
Nina Vaahtera Kirjastovirkailija avan.innugren#cbev.sv
Leena Vainikainen Kirjastonhoitaja yrran.invavxnvara#cbev.sv
Johanna Vento Kirjastonhoitaja wbunaan.iragb#cbev.sv
Elise Vieremä-Sarr kirjastovirkailija ryvfr.ivrerzn#cbev.sv
Siina Vieri Kirjastopalvelujohtaja fvvan.ivrev#cbev.sv 044 701 5829
Päivi Vuorinen Kirjastovirkailija cnviv.ihbevara#cbev.sv 044 701 5819