Riihimäen kaupunginkirjasto

Yhteystiedot

Osoite Postiosoite Sähköposti
Riihimäen kaupunginkirjasto
Kauppakatu 16
11100 Riihimäki
Riihimäen kaupunginkirjasto
PL 197
11101 RIIHIMÄKI
xvewnfgb#evvuvznxv.sv

Puhelinnumerot

Osasto Numero
Lainaustoimisto 050 500 1734
Aikuisten- ja musiikkiosaston tietopalvelu sekä kaukopalvelu 050 500 1731
Lasten- ja nuortenosasto 050 500 1755
Kirjastonjohtaja Niina Honko 050 500 1729
Vahtimestari 040 330 4677
Neuvonta, tieto- ja kaukopalvelu kirjasto@riihimaki.fi
Lainaus lainaustoimisto@riihimaki.fi
Lasten- ja nuortenosasto kirjasto.lastenosasto@riihimaki.fi
Kirjastonjohtaja Niina Honko niina.honko@riihimaki.fi

Henkilökunta

Nimi Työnimike Yhteystiedot
Irma Aarnio osastonjohtaja, lasten- ja nuortenosasto vezn.nneavb#evvuvznxv.sv 050 500 1756
Anna-Maija Ahola erikoiskirjastovirkailija naan-znvwn.nubyn#evvuvznxv.sv 050 500 1736
Katja Ahtinen vahtimestari-virkailija xngwn.nugvara#evvuvznxv.sv 040 330 4677
Niina Honko kirjastonjohtaja avvan.ubaxb#evvuvznxv.sv 050 500 1729
Kirsi Hovikorpi osastonjohtaja, aikuistenosasto xvefv.ubivxbecv#evvuvznxv.sv 050 500 1733
Terttu Koivisto kirjastonhoitaja greggh.xbvivfgb#evvuvznxv.sv 050 500 1733
Kirsi Kontuvirta erikoiskirjastonhoitaja kotipalvelu xvefv.xbaghivegn#evvuvznxv.sv 050 382 1336
Satu Kuisma erikoiskirjastovirkailija fngh.xhvfzn#evvuvznxv.sv 050 500 1736
Reijo Kumpulainen informaatikko ervwb.xhzchynvara#evvuvznxv.sv 050 500 1751
Tarja Kuparinen kirjastovirkailija gnewn.xhcnevara#evvuvznxv.sv 050 500 1736
Virve Lehtinen vahtimestari iveir.yrugvara#evvuvznxv.sv 040 330 4677
Anne Levänen osastosihteeri naar.yrinara#evvuvznxv.sv 050 500 1730
Stefan "Sakke" Lindfors mediaohjaaja fgrsna.yvaqsbef#evvuvznxv.sv 050 500 1736
Tiina Löfberg kirjastonhoitaja gvvan.ybsoret#evvuvznxv.sv 050 500 1776
Marja-Leena Mäntynen kirjastovirkailija znewn-yrran.znaglara#evvuvznxv.sv 050 500 1736
Heidi Rönn kirjastovirkailija urvqv.ebaa#evvuvznxv.sv 050 500 1736
Olli Setälä osastonjohtaja byyv.frgnyn#evvuvznxv.sv 050 500 1733
Kristiina Tikka kirjastovirkailija xevfgvvan.gvxxn#evvuvznxv.sv 050 500 1776
Mari Yli-Rekola erikoiskirjastovirkailija znev.lyv-erxbyn#evvuvznxv.sv 050 500 1736