Seinäjoen pääkirjasto

Yhteystiedot

Osoite Postiosoite Sähköposti
Seinäjoen pääkirjasto
Alvar Aallon katu 14
60100 Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoen pääkirjasto
PL 217
60101 SEINÄJOKI
xvewnfgb#frvanwbxv.sv

Puhelinnumerot

Osasto Numero
Aallon kirjasto 06 416 2638
Sanoma- ja aikakauslehdet / uutisalue 06 416 2326
Vahtimestari 044 425 5750
Neuvonta / tietopalvelu 06 416 2317
Asiakaspalvelu 06 416 2326
Kaukopalvelu 044 425 5176
Atk-vastaava 044 425 5447
Nuoret ja musiikki 06 416 2428
Lasten palvelut 06 416 2319
Asiakaspalvelu 2 06 416 2318
Tila- ja näyttelyvaraukset 044 425 5949
Kahvio 044 742 5899
Oletussähköposti kirjasto@seinajoki.fi

Henkilökunta

Nimi Työnimike Yhteystiedot
Sari Aly Kirjastovirkailija fnev.nyl#frvanwbxv.sv 06 416 2329
Jesse Hallapuro vahtimestari wrffr.unyyncheb#frvanwbxv.sv
Pauliina Happonen ma. kirjastonhoitaja cnhyvvan.unccbara#frvanwbxv.sv
Juulia Heinämäki nuoriso-ohjaaja whhyvn.urvanznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Heli Hernesniemi kirjastovirkailija uryv.urearfavrzv#frvanwbxv.sv 06 416 2329
Elina Hokkanen Kirjastonhoitaja ryvan.ubxxnara#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Marika Honkola Kirjastovirkailija znevxn.ubaxbyn#frvanwbxv.sv 044 425 5176
Jani Ikonen Aluekoordinaattori wnav.vxbara#frvanwbxv.sv 044 418 1659
Elina Kortesmäki Palvelupäällikkö kansainväliset asiat ryvan.xbegrfznxv#frvanwbxv.sv 044 418 1806
Virpi Kortesniemi Verkkosuunnittelija Eepos-verkkokirjasto, Porstua-verkkopalvelu, aineiston digitointi ivecv.xbegrfavrzv#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Hanna Kotila Informaatikko viestintä unaan.xbgvyn#frvanwbxv.sv 044 418 1010
Outi Kukkonen Kirjastonhoitaja bhgv.xhxxbara#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Outi Kytöniemi Palvelupäällikkö bhgv.xlgbavrzv#frvanwbxv.sv 06 416 2637
Maria Lehtola Kirjastovirkailija znevn.yrugbyn#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Salla Leinonen kirjastovirkailija fnyyn.yrvabara#frvanwbxv.sv 06 412 2717
Anna Leivonmäki Kirjastovirkailija naan.yrvibaznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2329
Kirsti Länsikallio kirjastotoimenjohtaja xvefgv.ynafvxnyyvb#frvanwbxv.sv 044 754 1621
Marjo Manninen toimistosihteeri znewb.znaavara#frvanwbxv.sv 06 416 2314
Eveliina Matalamäki ma. kirjastonhoitaja riryvvan.zngnynznxv#frvanwbxv.sv
Henna Pakkanen kirjastovirkailija nuortenkirjastotyö uraan.cnxxnara#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Jarkko Parkkinen Kirjastovirkailija wnexxb.cnexxvara#frvanwbxv.sv 06 416 2429
Mia Penttala-Salli lähipalvelujohtaja zvn.craggnyn-fnyyv#frvanwbxv.sv 044 754 1780
Anne Pohjola Kirjastovirkailija naar.cbuwbyn#frvanwbxv.sv 06 416 2328
Karoliina Prinkkilä Ma. Kirjastonhoitaja xnebyvvan.cevaxxvyn#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Hannele Puhtimäki Palvelupäällikkö unaaryr.chugvznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2426
Sirpa Pukkinen Erikoiskirjastovirkailija fvecn.chxxvara#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Päivi Ranta Kirjastovirkailija cnviv.enagn#frvanwbxv.sv 06 416 2429
Tiina Rinta-Jouppi Kirjastovirkailija gvvan.evagn-wbhccv#frvanwbxv.sv 06 416 2318
Sirpa Rintamäki Kirjastovirkailija fvecn.evagnznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Johanna Saarela Kirjastonhoitaja wbunaan.fnneryn#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Jaana Savela Kirjastovirkailija Kotipalvelu wnnan.fniryn#frvanwbxv.sv 044 425 5136
Merja Selin Kirjastoavustaja zrewn.fryva#frvanwbxv.sv 06 416 2458
Pasi Selin Palvelupäällikkö cnfv.fryva#frvanwbxv.sv 06 416 2635
Helena Siltala Kirjastovirkailija uryran.fvygnyn#frvanwbxv.sv 06 416 2717
Laura Syrjämäki ma. kirjastovirkailija ynhen.flewnznxv#frvanwbxv.sv 06 416 2327
Miika Tapionlinna kirjastovirkailija zvvxn.gncvbayvaan#frvanwbxv.sv 06 416 2427
Jaana Viljanen Informaatikko wnnan.ivywnara#frvanwbxv.sv 044 425 5447
Harri Vähäsalo Vahtimestari uneev.inunfnyb#frvanwbxv.sv 044 425 5750