Aurora sjukhus patientbibliotek

Inga öppettider hittades

Öppettider denna vecka


Telefonnummer
Phone icon (09) 3106 5642 / kundtjänst
Postadress
PB 25402
00099 Helsingfors stad
E-mail
kati.hussein@hel.fi
 
Enhetens personal
Kati Hussein /
  kati.hussein@hel.fi   Phone icon 040 648 6046
Biblioteksgrupp
Helmet
Tillägsinformation

sist uppdaterat: 2018-03-22T17:15:08