Barn- och ungdomssjukhusets patientbibliotek

Inga öppettider hittades

Inga öppettider hittades

Telefonnummer
Phone icon (09) 4718 0680 / kundtjänst
Postadress
PB 280
00029 Helsingfors stad
E-mail
rauni.sangi@hel.fi
 
Enhetens personal
Rauni Sangi /
  rauni.sangi@hel.fi
Biblioteksgrupp
Helmet
Tillägsinformation

sist uppdaterat: 2017-08-24T08:54:35