Biblioteket vid Gårdsbacka åldringscentral

Inga öppettider hittades

Öppettider denna vecka


Telefonnummer
Phone icon (09) 3106 1841 / kundtjänst
Postadress
PB 94403
00099 Helsingfors stad
E-mail
kaisa.uotila@hel.fi
 
Enhetens personal
Kaisa Uotila /
  kaisa.uotila@hel.fi   Phone icon 040 486 9432
Biblioteksgrupp
Helmet
Tillägsinformation

sist uppdaterat: 2018-04-23T22:15:09