Finlands kommunförbund, Bibliotek-informationstjänst

Inga öppettider hittades

Öppettider denna vecka


Telefonnummer
Phone icon (09) 771 2194 / Telefon
Postadress
PB 200
00101 Helsingfors
E-mail
kirjasto@kuntaliitto.fi
Byggnad: Kommunernas hus
 
Tillägsinformation

sist uppdaterat: 2018-04-26T14:16:32