Biblioteket vid Gustafsgårds åldringscentral

Inga öppettider hittades

Öppettider denna vecka


Telefonnummer
Phone icon (09) 310 86910 / kundtjänst
Postadress
PB 62401
00099 Helsingfors stad
E-mail
juhani.ylisela@hel.fi
 
Enhetens personal
Juhani Yliselä /
  juhani.ylisela@hel.fi   Phone icon 040 648 2705
Biblioteksgrupp
Helmet
Tillägsinformation

sist uppdaterat: 2018-03-24T05:45:08