Biblioteket på Finlands Bank

Inga öppettider hittades

Öppettider denna vecka


Fredsgatan 19, 00170 Helsingfors (Visa större karta)

Hur anlända (Matka.fi)

Telefonnummer
Phone icon 09 183 2661 / Asiakaspalvelu
Postadress
PB 160
00101 Helsingfors
E-mail
kirjasto@bof.fi
Grundat år
1943
Tillägsinformation

I bibliotekets samlingar finns huvudsakligen litteratur om penning- och valutapolitik, bankverksamhet, finansmarknad och monetär ekonomi i allmänhet. Biblioteket på Finlands Bank är till för alla som behöver information om verksamheten i Finlands Bank och Europeiska centralbanken.

sist uppdaterat: 2018-03-25T08:16:32