Terjärv bibliotek

Inga öppettider hittades

Öppettider denna vecka


Telefonnummer
Phone icon 040 098 0111 / Telefon
Postadress
Elisabetsvägen 3
68700 TERJÄRV
E-mail
bibl.terjarv@kronoby.fi
Bygt:2013
Arkitekt:Ingenjörsbyrå BJ Häggblom
 
Tjänster
Kopieringsmaskiner (färg) apparat
  • 0,80 €/sida (svartvit),1,22 € / sida (färg).
Kunddator apparat
Printrar (färg) apparat
  • 0,60 € /sida (svartvit),1,20 € / sida (färg).
Skannrar apparat
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) tjänst
Utlåningsautomat tjänst
Enhetens personal
Mikaela Byskata- Ahlskog / Kirjastovirkailjia
  mikaela.byskata-ahlskog@kronoby.fi   Phone icon 040 098 0111
Tove Knutar Sjöblom / Krijastovirkailija
  tove.knutar-sjoblom@kronoby.fi   Phone icon 040 098 0111
Biblioteksgrupp
Fredrika
Tillägsinformation

sist uppdaterat: 2018-03-20T13:16:03