Bygg en widget

Denna egenskap är menad för web-utvecklare som vill integrera bibliotekskatalogen på den egna sidan.


1. Sök bibliotek enligt namn eller adress. Välj ett av resultaten.


2. Välj typ


3. Välj språk


4. Anpassa CSS-stilarna


5. Kopiera inbäddningskoden

Förhandsvisning