Koukkuniemen kirjasto

Yhteystiedot

Osoite Postiosoite Sähköposti
Koukkuniemen kirjasto
Ahlgrenin puistokuja 2
33180 Tampere
Koukkuniemen kirjasto
33180 TAMPERE
xvewnfgb.xbhxxhavrzv#gnzcrer.sv

Puhelinnumerot

Osasto Numero
Puhelin 040 637 1288
Puhelin
Puhelin 040 621 6300
Puhelin
Sähköpostiosoite kirjasto.koukkuniemi@tampere.fi