Peltolammin kirjasto

Yhteystiedot

Osoite Postiosoite Sähköposti
Peltolammin kirjasto
Säästäjänkatu 16
33840 Tampere
Tampere
Peltolammin kirjasto
33840 TAMPERE
xvewnfgb.crygbynzzv#gnzcrer.sv

Puhelinnumerot

Osasto Numero
Puhelin 040 800 7840
<p>Puhelin</p>
Sähköpostiosoite kirjasto.peltolammi@tampere.fi