Nykarleby stadsbibliotek

Palvelun lisätiedot avautuvat linkkiä klikkaamalla.

Kokoelma 3 palvelua

 • I Nykarleby stadsbibliotek finns sedan år 2008 en Äppelhylla med specialmaterial.


  Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan
  Upptäck specialmaterialet i Äppelhyllan. Se vilka böcker som talterapeuter rekommenderar, vilka lättlästa böcker som passar 7-10 åriga läsare och hitta nya lättlästa böcker för 10-12 åringar. De äppelmärkta böckerna i Nykarleby stadsbibliotek är vanliga böcker som hittas på de flesta bibliotek.

 • I Nykarleby verkar Optima, med utbildningslinje för yrkesinriktad specialundervisning, den enda svenskspråkiga i Finland. I staden finns också flera boenden, både i Kårkulla samkommuns och i stadens regi, ett korttidshem för gravt handikappade och boende i föreningsregi (Sparvboet) och arbetscentral.
  Detta har gjort att det finns ett stort behov av specialresurser också inom biblioteksverksamheten. Specialmaterial har anskaffats både med tanke på de handikappade själva, deras anhöriga, vårdare och ledare. Speciallärarna och vanliga klasslärare spelar självfallet också en viktig roll.
  Har du ett läshandikapp som gör det svårt att läsa tryckt text? Då kan du låna lättlästa böcker (LL-böcker), storstilsböcker, talböcker eller e-böcker. Vi har ett rikligt utbud av DAISY-talböcker från MTM och Celia.
  Från Nykarleby stadsbibliotek kan du också låna Daisyspelare och ClaroRead talsyntes.
  I stadsbibliotekets tidningsläsesal kan du läsa dagstidningar med hjälp av vår lästeve.

 • I hembygdssamlingen finns en omfattande samling av litteratur skriven om Nykarleby eller av författare från Nykarleby.
  Hembygdssamlingen utökas varje år med nytt material.

Laitteisto 7 palvelua

 • Scholar talking book player

 • Digitointistudio on käytettävissä pääkir-jaston aukioloaikoina

  Kaupunginkirjaston digitointistudio on tarkoitettu kirjaston asiakkaille. Digitointi tapahtuu omatoimisesti. Ota yhteyttä kirjaston henkilökuntaan jos haluat varata ajan tai tietää enemmän studiostamme. Kaupunginkirjaston digitointistudiossa voit siirtää VHS-kasetit, C-kasetit, LP-ja EP-levyt sekä tekstit, valokuvat, diakuvat ja negatiivit digitaaliseen muotoon. Aineistosi voit tallentaa CD-tai DVD-levylle tai muistitikulle. Aineiston väliaikainen tallentaminen työaseman kiintolevylle on sallittua. Digitointistudio on kirjaston toisessa kerroksessa.

 • Dokumentkamera
 • Neuvontapisteen lähellä olevalla kopiokoneella saa myös värikopioita. 

  Mustavalkokopio ja -tuloste 0,30 € / sivu
  Värikopio ja -tuloste 0,50 € /sivu
   

 • Laminointikone
 • Suurentava lukulaite
 • Tietokoneet

Tila 4 palvelua

 • Kirjaston Astasali on vuokrattavissa kokouksia ja muita tapahtumia varten pääkirjaston aukioloaikoina.

  Kirjaston Astasali on vuokrattavissa kokouksia ja muita tapahtumia varten pääkirjaston aukioloaikoina. Sali on varustettu ajanmukaisella ääni- ja it-tekniikalla sekä induktiosilmukalla. Astasalin yhteydessä on myös minikeittiö.

  nykarleby.bibliotek@nykarleby.fi

  25 € / h

 • Lehtilukusali
 • Digitaliseringsstudion är öppen för bibliotekets kunder. Självbetjäning gäller för digitaliseringen! Fråga personalen om du vill boka tid eller vill veta mera om vår studio!

  I bibliotekets digitaliseringsstudio kan man föra över VHS-kassetter, C-kassetter, LP- och EP-skivor samt text, fotografier, diabilder och negativ till digital form. Man kan överföra sitt material till CD- eller DVD-skivor eller spara det på minnessticka, extern hårddisk eller minneskort. Det är också tillåtet att tillfälligt spara materialet på studions dator.

  Kunden sköter sin digitalisering självständigt. Vid digitaliseringsstudion finns manualer uppsatta som tydligt visar hur digitaliseringen går till. Om kunden behöver en introduktion i att använda utrustningen kan man komma överens med bibliotekspersonalen om detta vid infodisken, tel. 06-785 6 104. Introduktionen måste alltid bokas i förväg.

  Till digitaliseringen behöver man ta med det material man vill digitalisera samt cd-skiva eller DVD-R skiva, minnessticka eller minneskort. Biblioteket har ett litet lager så om man glömt kan man också köpa skivor och minnesstickor vid infodisken.

  Digitaliseringsutrustningen kan användas under bibliotekets öppettider med undantag för den sista halvtimmen innan biblioteket stänger. Utrymmet kan bokas för 1-4 timmar per gång. Under en vecka kan man reservera studion två gånger. Högst två reserveringar kan vara i kraft samtidigt. Reserveringen förfaller om kunden inte har kommit inom 10 minuter efter att den reserverade tiden påbörjats.

  Reserveringen kan göras antingen på plats i biblioteket, per e-post eller per telefon 06-7856 104. 

  nykarleby.bibliotek@nykarleby.fi

Palvelu 11 palvelua

 • Langattoman verkkoyhteyden salasana saa lainaustiskiltä.

 • Som låntagare har du möjlighet att låna e-böcker. Användningen förutsätter att du har ett lånekortsnummer och en PIN-kod.

  Hos Biblio finns svenska e-böcker och e-ljudböcker. Biblio har också ett  urval av e-böcker och e-ljudböcker på andra språk.

 • Världens tidningar och tidskrifter i mobilen och på surfplattan - gratis via bibliotekets nät!

  PressReader innehåller 7000 dagstidningar och tidskrifter från 150 länder på 60 olika språk. 
  Tidningarna i PressReader kan laddas ner till din surfplatta eller smarttelefon via bibliotekets trådlösa nät. När du väl har laddat ner en tidning så finns den kvar i surfplattan eller mobilen och du kan läsa tidningen även om du inte har tillgång till internet. Dessutom kan du efter ditt besök i biblioteket ladda ner tidningar i 72 timmar utan begränsning.

 • Viddla är en streamingtjänst där du kan låna film med ditt lånekort och pin-kod

  Börja med att välja vad du vill låna. Du kan filtrera utbudet i Viddla på Filmer-sidan t.ex. genom att välja en målgrupp eller en genre. När du har valt filmen klickar du på pärmen och sedan på ”Spela film”. Välj ditt bibliotek och fyll i lånekortsnummer och pin-kod. Nu har du lånat filmen för 48 timmar och du kan se den så många gånger som du vill under den tiden. Viddla fylls regelbundet på med nya filmer. 
  Du kan låna högst tre filmer per kalendermånad. Biblioteket har budgeterat en viss summa för varje månad, och om den summan är slut kan ingen låna fler filmer innan nästa månad. 
  Precis som biblioteken följer även Viddla de åldersgränser som baserar sig på lagen om bildprogram. Du kan läsa mer om åldersgränser på KAVI:s hemsida. 
  Du kan välja undertextens språk med hjälp av kugghjulet när du tittar på filmen 
  Viddla har ingen skild inloggningsknapp. Du kan fortsätta titta på en film genom att söka upp filmen, klicka på Spela film-knappen och logga in på samma sätt som när du lånade filmen. Viddla kommer ihåg ditt lån. 
  Viddla har ingen app för Smart-tv, men kan användas med t.ex. Chromecast eller AirPlay. Du kan förstås också titta på filmerna i din dator eller surfplatta. Här hittar du mera information om hur Viddla fungerar på olika apparater. 
  Det går inte att se på Viddla-filmer utanför Finlands gränser.

 • Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som producerar litteratur som tal- och punktskriftsböcker åt alla som har svårt att läsa en vanlig bok.
  Via ditt bibliotek kan du registrera dig som användare hos Celia och får därmed tillgång till deras utbud av material. Deras utbud består av 40 000 titlar, i huvudsak ljudböcker. Av dessa är ca 8 500 svenskspråkiga.

 • Låna sportredskap och spel. Redskapen är inköpta av Kultur och Fritid i Nykarleby. Lånetiden på sportredskapen är samma som på böcker förutom för trädgårdsspelet Dropin Hood där lånetiden är 1 vecka. Redskapen kan även reserveras i webbiblioteket. Idrottsredskapen fjärrlånas inte!
  Sportredskap: Balansbräda, gångstavar, hantlar 3 kg och 5 kg och TRX total body workout, 
  Spel: Dropin Hood, Boule Pétanqe och Kubb

 • Fullständiga låneregler fastställda av Välfärdsnämnden i Nykarleby kan du ta del av på resp. bibliotek.

  Förseningsavgifter: 5 cent / dag  från förfallodagen, dock högst 20 euro. För enskild bok högst 5 euro, barnavdelningens material undantages. Ifall materialet inlämnas inom 14 dagar efter förfallodagen tas ingen förseningsavgift. En låntagare som fått ett ersättningskrav eller 20 euro i böter, förlorar lånerätten.

  Kopior och utskrifter: Svartvita kopior 35 cent / sida och  färgkopior 40 cent / sida

  Övriga avgifter: Fjärrlån 4-12 € / bok

  Nytt lånekort 3 € (för barn 1 € 50 cent) 

  Borttappat eller skadat material: Om material som lånats tappas bort eller skadas är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer. Filminspelningar, CD-rom- eller DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande verk på grund av den verkbundna upphovsmannarätten. Erlagda ersättningar eller andra avgifter returneras ej. 

   

 • Du kan låna böcker och annat material vid Nykarleby stadsbibliotek, Jeppo bibliotek eller Munsala bibliotek med samma lånekort. Om du vill förlänga dina lån på nätet behöver du en personlig PIN-kod. Den ska du själv hämta från biblioteket. 
  Första lånekortet är gratis. Du får det genom att fylla i en låntagarblankett, där du uppger namn, kontakt- och personuppgifter. Du ska även kunna visa giltig legitimation. Då du undertecknar lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets regler. Du ansvarar för allt material som lånas på ditt kort. Vårdnadshavare eller annan laglig företrädare ansöker om lånerätt för barn under 15 år. Meddela alltid namn-, telefon- och/eller adressförändringar till biblioteket. Förlorar du ditt lånekort - meddela biblioteket som då spärrar ditt kort. Ett nytt lånekort fås mot särskild avgift.
  Lånetiden bestäms enligt material och är högst en månad. Sista återlämningsdag framgår av lånekvittot. Lånat material kan förnyas om det inte är reserverat. Lånen kan förlängas inom lånetiden och högst 7 dagar efter förfallodagen. Lånen kan förlängas maximalt 5 ggr. Du kan själv förnya dina lån på Mina sidor. Biblioteket tar ut en avgift för försenat material. Utlånat material kan reserveras.
  Material som inte finns i biblioteket kan mot avgift fjärrlånas från andra bibliotek
  För att logga in till Mina sidor behöver du ett lånekort och en PIN-kod. PIN-koden är en 4-siffrig kod, den är personlig och ges bara till enskilda låntagare. Om du inte har lånekort tidigare får du din PIN-kod då du skaffar lånekort. Om du redan är låntagare krävs det att du hämtar din PIN-kod vid biblioteket, genom ett personligt besök och mot uppvisande av ID. PIN-koder ges inte ut via e-post eller telefon. Om du förlorar din kod, krävs det att du igen besöker biblioteket för att få en ny kod.
   

 • Om biblioteket inte har det material du söker, kan vi beställa det från ett annat bibliotek. Det bibliotek som har materialet skickar det till ditt lokala bibliotek, där du kan låna det. Det är alltid ägarbiblioteket som bestämmer lånetid och om materialet är för hemlån. Beroende på långivarbibliotekets priser kan ett regionlån eller fjärrlån kosta mellan 2-15 euro.

  Var god kontrollera i bibliotekets katalog att materialet inte redan finns i Nykarleby.
  Region- och fjärrlånebeställningarna är bindande och avgiftsbelagda. För regionlån (lån från Fredrikabiblioteken och Vasa stadsbibliotek) betalar du en avgift på 2 €.
  Fjärrlån från övriga bibliotek kostar i allmänhet 4 -15 € (i enlighet med resp. biblioteks taxa)

  Blanketter för region-och fjärrlån hittar du vid bibliotekets informationsdisk. De kan också beställa via e-post, nykarleby.bibliotek@nykarleby.fi eller ta kontakt per telefon: 06 785 6104
  I ditt e-brev vill vi att du anger följande:
     bokens titel
     bokens författare
     utgivningsår
     ISBN nummer
     dina egna kontaktuppgifter

  Fjärrlån till andra bibliotek
  Biblioteket tar emot beställningar från andra bibliotek via telefon eller e-post. Fjärrlånen är inte avgiftsbelagda, men beställande bibliotek betalar  portokostnader för returen.

  För mer information om fjärrlån, kontakta oss på tfn 06 785 6104, e-post: nykarleby.bibliotek@nykarleby.fi
   

 • På biblioteket kan du även skanna dokument till e-post. Fråga personalen vid informationsdisken på andra våningen.

 • Föreningar och privatpersoner kan låna tekniska hörhjälpmedel från Nykarleby stadsbibliotek. Tveka inte om ni behöver bättre ljud på era föreningsträffar, Kom och Låna!

  Hörselslinga för inomhusbruk samt trådlös slinga som lämpar sig för utomhusbruk på upp till 100 meters avstånd. Med en hörselslinga på plats är det möjligt också för dem med hörapparat att delta på samma villkor som de som hör. 

  Detta kan erbjudas tack vara samarbetet med Svenska hörselskadade i Nykarlebynejden.